زیارت عاشورا

 زیارت عاشورا

در این بخش متن زیارت عاشورا به همراه فایل صوتی برای شما نمایش داده میشود . با لمس دایره نارنجی رنگ پایین صفحه زیارت عاشورا به  صورت صوتی پخش خواهد شد.