اذان گو

اذان گو

در این بخش شما میتوانید از طریق تنظیمات اذان مورد نظر را برای پخش تیک دار کنید .

هشدار اذان :  قبل از اذان شما میتوانید هشدار را تنظیم کنید .

همچنین  میزان صدای موذن و زمان پخش هشدار را میتوانید در قسمت تنظیمات مشخص فرمایید .

گزینه ی آخر به شما این اجازه را میدهد که گوشی در حالت بیصدا هم اذان و هشدار را پخش کند .