اوقات شرعی

 اوقات شرعی

با ورود به این صفحه اوقات شرعی را مشاهده میفرمایید .

همچنین برای تنظیم نحوه محسابه اوقات شرعی از طریق نوار نارنجی بالای صفحه تنظیمات را انجام دهید .