ذکر شمار

 ذکر شمار

در این بخش با هربار لمس کادر وسط صفحه تعداد ذکر های شما نمایش داده میشود .

برای تنطیمات این بخش به نوار نارنجی رنگ بالای صفحه بروید و تعداد را مشخص کنید یا تیک گزینه ” بدون محدودیت ” را بزنید .

نحوه شمارش را میتوانید هم بر اساس کلیک یا لمس کادر وسط صفحه مشخص کنید یا تکان دادن که در این صورت با هر بار تکان دادن گوشی تعداد در صفحه نمایش داده میشود .

میتوانید ویبره صفحه گوشی را برای قسمت ذکر شمار خاموش یا روشن تنظیم نمایید  .